Het nieuwe pensioenstelsel; wat houdt het in?

De kans is groot dat je er afgelopen tijd over hebt gelezen of gehoord, het nieuwe pensioenstelsel is in de maak. Begrijp je ook nog niet helemaal wat het nieuwe pensioenakkoord inhoudt? Je bent niet de enige. Uit onderzoek* blijkt dat slechts 1,7% van mensen in loondienst snapt wat het nieuwe pensioenakkoord inhoudt.  
Er is veel over te lezen in het nieuws, op websites van de overheidsinstellingen als Rijksoverheid en andere media, maar wat houdt het nieuwe pensioenstelsel nou eigenlijk in? Wij leggen het uit.  

Pensioen, waar bestaat dat ook alweer uit?

Nederland heeft pensioen goed geregeld, volgens sommigen hebben wij zelfs het beste pensioenstelsel ter wereld. Het stelsel bestaat uit 3 officiële en 1 officieuze pilaren.  
De eerste pilaar is die van de AOW. Als je in Nederland woont of werkt, bouw je standaard AOW op. Iedereen die in Nederland met pensioen gaat ontvangt AOW. De hoogte van hiervan is afhankelijk van hoe lang de gepensioneerde in Nederland heeft gewoond of gewerkt.  
De tweede pilaar bevat het pensioen dat je opbouwt via en samen met je werkgever. Aan het eind van de maand betaal je premie aan een pensioenfonds, een deel vanuit je inkomen een deel dat je werkgever inlegt.  Dit is de premie waarmee je jouw (recht op) werkgeverspensioen opbouwt. Als je met pensioen gaat, wordt dit recht op pensioen omgezet in een levenslang pensioeninkomen. De grootste wijzigingen die er aankomen vanuit het nieuwe pensioenstelsel hebben te maken met deze tweede pilaar.  
In de derde pilaar kun je individueel pensioen opbouwen. Deze pilaar is voor jou van toepassing wanneer je extra pensioen wilt opbouwen, geen pensioen opbouwt via je werkgever of wanneer je ondernemer bent. Extra pensioen opbouwen doe je bijvoorbeeld door banksparen, pensioenbeleggen of netto pensioen. Fiscaal gezien heb je elk jaar bepaalde ruimte om hierin belastingvrij op te bouwen, ook wel je jaarruimte genoemd. Wanneer je de pensioenleeftijd bereikt, gebruik je het opgebouwde vermogen om een inkomen aan te kopen voor tijdens je pensioen.  
De vierde pilaar is geen officiële pijler, maar voor veel mensen wel een bron van inkomen tijdens hun pensioen. Onder deze officieuze vierde pijler vallen al je overige financiële bezittingen zoals spaargeld, beleggingen, overwaarde van je huis maar ook lijfrentes die niet onder de derde pilaar vallen. Deze bezittingen kun je naar eigen wens inzetten voor je pensioen.

Hoe werkt het pensioenstelsel nu?

De meeste pensioenfondsen werken op dit moment nog met de zogenaamde Defined Benefit regeling, waarbij de hoogte het pensioeninkomen vooraf afgesproken is. Dit komt vaak neer op 70% van je gemiddeld verdiende loon. Ook kennen we de Defined Contribution regeling, deze geldt als je pensioen opbouwt bij een pensioenverzekeraar. Je bouwt in dat geval met een vaste inleg je pensioen op. De hoogte van het pensioeninkomen wordt dan bepaalt op jouw pensioendatum en is, afhankelijk van het rendement op je inleg.  
Wanneer je samen met je werkgever pensioen opbouwt bij een pensioenfonds (met Defined Benefit regeling), werkt het zo dat het bedrag dat je inlegt in één grote pensioenpot terecht komt. Het geld dat je inlegt voor je pensioen is niet van jou. Je krijgt er een claim, ook wel pensioenrechten, voor terug.  
Als je met pensioen gaat dan lever je deze pensioenrechten in bij jouw pensioenfonds die je er een pensioeninkomen voor teruggeeft. Het lijkt tegenstrijdig, maar bij een Defined Benefit regeling is je pensioeninkomen is afhankelijk van wat er op dat moment nog in de pensioenpot zit en van de hoogte van de rente.  
De pensioenpot wordt gevuld door de werkenden en gebruikt door de gepensioneerden. Wanneer er meer gepensioneerden dan werkenden zijn (zoals in de komende jaren het geval gaat zijn), gaat de pot sneller leeg dan hij wordt aangevuld. Zo ontstaat de situatie dat de werkenden de gepensioneerden compenseren.  
De rente bepaalt hoeveel reserves het pensioenfonds moet aanhouden om in de toekomst ook nog pensioen te kunnen uitkeren. Wanneer de rente laag is (zoals nu het geval is), moet een pensioenfonds meer reserves aanhouden. Dit zorgt er dus voor dat er minder pensioeninkomen overblijft om uit te keren aan de gepensioneerden.  
Sommige werkgevers bieden hun werkgevers de optie om eerder met pensioen te gaan. Je ontvangt van je werkgever dan een bedrag om je laatste jaren tot aan je pensioen te overbruggen. Zo’n regeling wordt aangeduid als een Regeling Vervroegde Uittreding, waar je werkgever dan 52% belasting over moet betalen.  
Wanneer je zou komen te overlijden blijft je pensioen bestaan en heeft je partner recht op nabestaandenpensioen. Dit gaat direct in na jouw overlijden, ook als je de pensioenleeftijd nog niet zou hebben bereikt. Hoe dit geregeld is, verschilt per pensioenfonds.  

Wat gaat er veranderen met het nieuwe pensioenstelsel?

De grootste veranderingen vinden plaats in de tweede pilaar, waarin je samen met je werkgever pensioen opbouwt.  
De belangrijkste wijzing in de tweede pilaar is dat de pensioenen persoonlijker worden. In plaats van het (totaal) inleggen in een gedeelde pot, bouw je straks grotendeels je eigen pensioen op. Daarnaast komt een deel van je inleg terecht in een collectieve pot. De gezamenlijke pensioenpot zoals we die nu kennen verdwijnt dus en als je een Defined Benefit pensioen hebt zal deze worden aangepast.  
De pensioenbetaling zal mee gaan bewegen met de economie. Als het goed gaat met de economie kunnen beleggingen meer waard worden en kunnen pensioenfondsen de pensioenuitkeringen makkelijker verhogen. De keerzijde hiervan is dat de pensioenuitkeringen verlaagd zullen worden wanneer het economisch minder goed gaat, omdat de waarde van de beleggingen dan minder snel zal toenemen of afnemen. De nieuwe collectieve pot kan dan worden gebruikt om extreme schommelingen in pensioenuitkeringen op te vangen.  
Daarnaast wordt het mogelijk om maximaal 10% van je opgebouwde pensioen op te nemen op het moment dat je pensioen in gaat. Dit geldt ook voor mensen die niet via een pensioenfonds hun pensioen opbouwen. Je kunt zelf bepalen wat je er mee wilt doen. Het opnemen van dit deel zorgt er wel voor dat je inkomen vanuit de pensioenuitkering zal afnemen.  
Het wordt ook makkelijker om eerder met pensioen te gaan. Je werkgevers zal minder snel een boete krijgen wanneer je gebruik zou willen maken van vroegpensioen (ook wel bekend als de RVU-regeling).  
Het nabestaandenpensioen wordt ook simpeler. Er komt één nieuwe regeling voor het nabestaandenpensioen, waarbij een partner maximaal 50% van het salaris van de overleden partner zal krijgen. Dit kan zowel positief als negatief uitvallen.  
Tot slot zal de AOW leeftijd de komende jaren minder snel stijgen dan nu. Op dit moment is het zo dat met elk jaar dat we gemiddeld langer leven, de AOW-leeftijd met één jaar om hoog gaat. In het nieuwe stelsel gaat de AOW leeftijd 8 maanden omhoog per jaar dat we gemiddeld langer leven.  

Wanneer ga jij hier iets van merken?

Onlangs is bekend geworden dat de nieuwe pensioenwet een jaar later in gaat dan verwacht, namelijk op 1 januari 2023. Omdat pensioenfondsen tijd nodig hebben om over te gaan naar het nieuwe pensioenstelsel, zit er tijd tussen de invoering van de wet en het ingaan van het nieuwe stelsel. De ingang van het nieuwe stelsel staat nu gepland voor 2027.  

Wil je meer weten over wat het nieuwe pensioenstelsel voor jou betekent?

Pensioen is en blijft een complex onderwerp. Jouw situatie met betrekking tot pensioen kan verschillen met die van je buurman. Neem contact op met je pensioenfonds (via Mijn Pensioenoverzicht) of financieel adviseur als je de precieze impact wilt weten van de introductie van het nieuwe stelsel op jouw situatie.  
* Onderzoek onder ruim 1.200 Nederlanders in loondienst tussen de 25 en 65 jaar van marktonderzoeksbureau Kien in opdracht van Nationale-Nederlanden over de bekendheid van het pensioenakkoord.

Ken je iemand die iets aan dit artikel kan hebben? Stuur het gerust door:
Meest gelezen:
Over WYZ
Wij helpen jou met de antwoorden op jouw vragen, delen we verhalen van anderen en helpen we jou om in actie te komen. Of het nou gaat over Geld, (vrijwilligers)werk, dingen doen of zorgen voor een ander. Wij zijn er voor jou, samen zijn wij WYZ.
Word lid van WYZ en ontvang toegang tot exclusieve artikelen, korting van onze partners en antwoord op iedere vraag van onze WYZbutler.